Kasutusjuhend 10 narkootilise aine tuvastamiseks uriinist


Narkotuvastuse test 10 ainele
 annab kiire vastuse ja testi on lihtne sooritada. Narkotestide läbiviimise idee põhineb sellel, et hoida eemal Teie alluvaid, töötajaid, lapsi või perekonnaliikmeid narkootikumidest. Testid on kiired, täpsed ja neid on väga lihtne teha. Narkootikumid mõjutavad aju ja keha paljudel eri viisidel, ning see omakorda mõjutab töö tulemuslikkust ning tööohutust, isegi kui narkootilise aine tarvitamine toimub väljaspool tööaega. Tööandjana on Teil võimalus ja ka kohustus tagada teiste töötajate turvalisus, et uimasti tarvitaja ei kujutaks endast ohtu nii enda kui teiste tervisele. Kui Teie töötajal või perekonnaliikmel on uimastiprobleeme, peaksite tegema kõik endast oleneva, et julgustada neid otsima professionaalset abi. 

Pange tähele! Et kodeiin on mitmete valuvaigistite koostisosa (näiteks Nurofen Plus ja Co-Codamol) - nende valuvaigistite tarvitamine võib anda positiivse tulemuse opiaatide testile (Heroiin). Kodeiin muutub inimese maksaks morfiiniks ja kodeiini sisaldavaid valuvaigisteid tuleks kasutada suure ettevaatusega. Soovitav on enne testimist küsida testitavalt isikult, kas ta tarbib mõnda arsti poolt välja kirjutatud retseptiravimit meditsiinilistel põhjustel. Samuti võib metamfetamiini kasutamine anda positiivseid tulemusi amfetamiini testile, kuna need on sama rühma narkootikumid. Amfetamiini võib olla segatud tänaval ka kokaiini või ecstasy-ga. 

Testimise protseduurid: 

Testi võib läbi viia igal ajal. Ära kasuta aegunud testi või testi, mille pakend on juba avatud. 

Iga test on ainult ühekordseks kasutamiseks. 

Avage fooliumkotike vahetult enne testi tegemist. 
Võtke puhtasse anumasse uriiniproov - anum peab olema piisavalt lai, et 10-ne riba laiune test sinna sisse mahuks. Eemaldage testi kork ja kastke testi imav osa ettevaatlikult uriini sisse jälgides, et testi plastikust osa ei läheks märjaks. Laske uriinil imada 15 sekundit. Peale 15 sekundit asetage kork tagasi ning asetage test puhtale, kuivale horisontaalsele pinnale. 

Tulemused: 

Lugege iga tulemust eraldi ja teistest sõltumatult. Aknas C peab alati olema roosa/punane joon - see näitab et test töötab korrektselt (kontrollaken). Narkotest on negatiivne, kui ka aknas T ilmub joon (joone tugevus ei ole oluline). 

Negatiivseid tulemusi saab lugeda niipea, kui nad testiaknasse ilmuvad. 
Positiivseid tulemusi tuleb lugeda vähemalt 5 minuti jooksul peale testi uriinist eemaldamist. 
Kõiki tulemusi tuleks lugeda vähemalt 10 minuti jooksul. Hilisem lugemine ei pruugi enam anda tõeseid andmeid. Kui testaknas C näete joont ja testaknas T joont ei ilmu 10 minuti jooksul on test positiivne. 

Erinevad narkootilised ained on tuvastatavad erineval ajaperioodil peale kasutamist. Vt. alljärgnevat tabelit. 
Pane tähele, et test mida olete ostnud tuvastab vaid antud ainete (märgitud punasega) kasutamist järgneva ajaperioodi sees - mitte kõiki tabelis välja toodud aineid. 

              Nimi  Testimise piirmäär 
(ng/ml kohta) 
 Narkootilise aine pikk nimetus    Ligikaudne tuvastatav aeg peale kasutamist 
 6-MAM (Heroiin)  10 6-monoatsetüülmorfiin  2-8 tundi 
 Amfetamiin (Speed)     1000 Amfetamiin  2-6 päeva 
 Xanax, Valium, Bensod    300  Bensodiasepiinid    2-14 päeva 
 Kokaiin (Crack)   100   Kokaiin  2-5 päeva 
 Nikotiin    200  Kotiniin  2-5 päeva
 EDDP Metadoon  300 Metadoon   2-4 päeva 
 Fentanüül 20 Fentanüül  2-5 päeva
 K2 50 Sünteetiline kanep  1-3 päeva
 Ketamiin     1000  Ketamiin  2-5 päeva 
 LSD 20 Lüsergiidhappe dietüülamiid  1-2 päeva 
 MDMA (Ecstasy)   500  Metüleendioksümetamfetamiin   2-6 päeva
 Metamfetamiin (Ice, Meta)    1000   Metamfetamiin   2-6 päeva
 Morfiin 300  Morfiin 2-5 päeva 
 Heroiin   2000 Opiaadid   2-5 päeva 
 THC (Kanep) 20 Marihuaana Tavakasutus 2-14 päeva, tihe -30 päeva
 Subutex
10 Buprenorfiin 3-6 päeva


Kui testi tulemused olid negatiivsed, siis see tähendab, et antud isik ei ole antud narkootilisi aineid sellel ajavahemikul tarvitanud, mida ülemise tabeli 4 sektor kuvab iga aine kohta. Kui Teil on siiski kahtlusi, võiksite kuu aja pärast kordustestida. Kui olete mõne aine puhul saanud positiivse tulemuse, siis soovitame Teil ühendust võtta mõne laboriga, et uriinianalüüs saata testimisse, et tulemusi kinnitada.